Štefan MACKO, telovýchovný pedagóg, zakladateľ mnohých športových odvetví, ako aj telovýchovnej jednoty Elán, dlhoročný tréner a funkcionár, bol Komisiou Fair play pri Slovenskom olympijskom výbore ocenený DIPLOMOM za celoživotnú prácu v telovýchove.

Štefan MACKO, telovýchovný pedagóg, zakladateľ mnohých športových odvetví, ako aj telovýchovnej jednoty Elán, dlhoročný tréner a funkcionár, bol Komisiou Fair play pri  Slovenskom olympijskom výbore ocenený DIPLOMOM za celoživotnú prácu v telovýchove. <  Spustiť prezentáciu  > Späť