Environmentálne aktivity

Každoročnou súčasťou činností športovcov sú aj environmentálne aktivity. Každoročne sa materské, základné školy a športové kluby zapájajú pri príležitosrti Dňa vody a Dňa Zeme do environmentálnych aktivít.  

Podobne ako v minulom roku sa aj tento rok do spomínaných aktivít zapojili materské aj základné školy v našom regióne.