Historická komisia OKG

 
V súčasnom období naša komisia spracováva kapitoly z dejín športu v meste. V spolupráci s mestom Rožňava a s Baníckym múzeum v Rožňave usporiadame            v dňoch 5. apríla až 30. júna 2018 výstavu fotografií z histórie športu v meste. 
V tejto súvislosti si dovoľujeme požiadať širokú verejnosť o prepožičanie svojich fotografií so športovou tematikou.
 
Tešíme sa na spoluprácu.
 
 
 
                                                                        PhDr. Juraj Králik
                                                                        predseda komisie