3. ročník "Ceny snehuliaka - 2019"

11.04.2019 11:21

Úspešný pretek o „Cenu Snehuliaka“ v zjazdovom lyžovaní.

Už po tretí krát uskutočnil Olympijský klub Gemer v spolupráci s mestami Rožňava a  Dobšiná v lyžiarskom stredisku v Mlynkách pretek v zjazdovom lyžovaní pre žiakov základných škôl. 30. januára 2019 sa tohto preteku zúčastnilo celkove 44 súťažiacich zo siedmych základných a dvoch stredný škôl nášho okresu.

Na kvalitne upravenom svahu, trať obrovského slalomu pripravil so svojim tímom Stano Székely, učiteľ telesnej výchovy na ZS Zlatá v Rožňave. Pretekári v štyroch lyžiarskych kategóriách  a jednej na snowborde absolvovali medzi desiatimi bránkami dve kolá. Celkovým víťazom sa stal pretekár, ktorý mal najlepší celkový čas. Prví traja v každej kategórii obdŕžali medaily, diplomy, ozajstného snehuliaka a vecné ceny.

Poradie víťazov podľa jednotlivých kategórií:

Mladší žiaci:       1. Boris  M a c k o              ZŠ Dobšiná                                  55,78 s.                                                                                                                            2. Markus  B a f f i             ZŠ Zakarpatská Rožňava                57,99 s.                                                                                                                            3. Bence  T ó t h               ZŠ Reform. s VJM Rožňava             60,29 s.

Mladšie žiačky:        1. Kristína  H o r k á     ZŠ Dobšiná                                   51,53 s.                                                                                                                                 2. C h r e n k o v á       ZŠ Dobšiná                                   52,95 s.                                                                                                                               3. Štefánia   B a f f i       Zakarpatská Rožňava                     55,95 s.

Starší žiaci:          1. Sebastián  T ö m ö l    ZŠ Reform. s VJM Rožňava             56,93 s.                                                                                                                                2. Bence   B a d í n         ZŠ Reform. s VJM Rožňava             63,34 s.                                                                                                                                3. Michal  Š i v e c          ZŠ Dobšiná                                   65,30 s.

Staršie žiačky:   1. Flóra  B a d i n                   ZŠ Reform. s VJM Rožňava         60,26 s.                                                                                                                           2. Katarína  Š m e l k o v á      ZŠ Dobšiná                               65,55 s.                                                                                                                           3. Tamara  Š v a r c o v á           ZŠ Dobšiná                            65,99 s.

Snowbord:         1. Manuel  K o r d o v a n       Gymnázium Dobšiná                     74,55 s.                                                                                                                        2. Dominik  M o l                    Gymnázium Dobšiná                     75,80 s.                                                                                                                        3. Radka  K s e ň á k o v á      ZŠ Zakarpatská Rožňava               90,69 s.

                Záverom patrí blahoželanie všetkým víťazom a poďakovanie za účasť ostatným pretekárom, organizátorom, rozhodcom, učiteľom aj rodičom, ktorí sa podujatia zúčastnili.

                Zároveň vyslovujeme poďakovanie aj spoluorganizátorom mestu Rožňava a Dobšiná, ktorí finančne aj materiálne podporili naše podujatie.

                Za vynikajúce podmienky a ústretovosť patrí naše poďakovanie vedeniu a personálu lyžiarskeho strediska v Mlynkách. 

                Týmto pozývame všetkých milovníkov zjazdového lyžovania na 4. ročník Ceny Snehuliaka v roku 2020.

 

 

                                                                                                                             PhDr. Juraj  K r á l i k

 

Späť