Členská schôdza Olympijského klubu GEMER

14.02.2015 16:59

Dňa 9. marca 2015 sa vo veľkej sále Mestského úradu uskutočnila členská schôdza Olympijského klubu GEMER. Prítomní si vypočuli plán činnosti na nastávajúci rok 2015. Nakoľko z rôznych dôvodov dvaja doterajší členovia výkonného výboru požiadali o uvoľnenie z funkcie, na ich miesta boli kooptovaní noví a to Mgr. Peter Bolaček za región Revúca a Mgr. Daniela Lukáčová v Rožňavy. Z poverenia komisie Fair play pri Slovenskom olympijskom výbore odovzdal predseda OKG Štefanovi Mackovi DIPLOM za celoživotné pôsobenie fair play v športe aj v živote. Srdečne blahoželáme !!! Individuálni aj kolektívni členovia Olympijského klubu GEMER obdržali členské preukazy.  Späť