OLYMPIJSKÝ DEŇ v Rožňave

01.09.2015 10:49

Olympijský klub GEMER v spolupráci s Mestom Rožňava a Centrom voľmého času v Rožňave uskutočnil 19. júna 2015 Olympijský deň 2015. Na námestí baníkov  súťažili deti materských a žiaci základných škôl v rôznych netradičných športových diciplínach. Zmiešané družstvá detí z materských škôl súťažili v štafetových pretekoch, kým žiaci základných škôl mali možnosť zmerať si svoje sily vo florbale, basketbale, v jazde zručnosti na bicykloch aj kolobežkách. Víťazi boli odmenení medailami a vecnými cenami.


Späť