Olympijský deň v Rožňave

01.07.2019 00:00

Koncom júna sa po celom svete organizuje Olympijský deň. Pripomíname si 23. jún 1894, kedy bol v Paríži založený Medzinárodný olympijský výbor. Jeho prvoradým poslaním bolo obnoviť tradíciu antických olympijských hier a ich organizáciu v nasledujúcich rokoch.

Už piaty krát Olympijský klub Gemer v spolupráci s mestom Rožňava a CVČ v Rožňave organizovali, tohto roku  24. júna 2019, pre deti rožňavských a okolitých materských a žiakov základných škôl Olympijský deň. Doteraz sa toto podujatie konalo vždy na Námestí baníkov, od tohto roku bolo prvý krát usporiadané na miestnom kúpalisku a dopravnom ihrisku. Organizátorom sa toto prostredie, v zeleni kúpaliska, s využitím príjemného chládku stromov  a v komplexnosti športovísk javí vhodnejšie, ako asfaltová a betónová plocha námestia. Žiaľ z rôznych príčin sa tohoročného podujatia nezúčastnili deti materských škôl a tiež zo základných škôl boli prítomné iba tri. Možná pre niekoho dôjsť na kúpalisko a dopravné ihrisko je príliš ďaleko.

Program podujatia na práve otvorenom kúpalisku a dopravnom ihrisku bol veľmi pestrí. Žiaci I. stupňa ZŠ súťažili v jazde zručnosti na bicykli a kolieskových korčuliach. Vyskúšali si tiež novú súťaž vodný volejbaltriafanie do pripravených olympijských kruhov. Starší žiaci si opäť zahrali streetbal, minifutbal a plážovú prehadzovanú. Jednotlivé družstvá tvorili spoločne dievčatá aj chlapci, takto bola súťaž oveľa zaujímavejšia.

Veľa sme si sľubovali od novo vyhlásenej Olympijskej plaveckej štafety. Očakávali sme, že nakoľko sa všetky školy  pravidelne zúčastňujú plaveckého výcviku, nebude problém pre školy zostaviť družstvo, ktoré malo pozostávať z piatich žiakov 5. až 9. ročníka. No nakoniec to bol  problém a tak sa do súťaže prihlásila s kompletným družstvom t.j. 25 žiakov iba ZŠ na Ulici pionierov a ZŠ  Zakarpatská, ale táto s nie plným počtom žiakov. Tak na štarte prvej olympijskej štafety na šírku bazéna stáli iba dve školy. Konečným víťazom sa stalo družstvo žiakov z Ulice pionierov, ktorí za stanovených 30 min. zaplávali 70 šírok bazéna. Za svoj pozoruhodný výkon obdržali pekný pohár.

V závere podujatia, je to už pekná tradícia, sa všetci prítomní pretekári zúčastnili Behu olympijského dňa. Tak tomu bolo aj tento rok a všetci žiaci, podľa vekových kategórií si rekreačným tempom odbehli určenú a vekovo diferencovanú trať na dopravnom ihrisku.  

Všetci účastníci tohto dopoludňajšieho  podujatia boli odmenení oficiálnym tričkom Olympijského dňa, účastníckym listom a množstvom sladkých odmien.

Dobrá akcia sa vydarila, škoda, že bez škôlkarov a žiakov ostatných základných škôl z územia mesta.

Poďakovanie patrí organizátorom mestu Rožňava, CVČ a OKG, zamestnancov kúpaliska, ako aj všetkým seniorom - bývalým telocvikárom, športovcom a priateľom olympizmu, ktorí obetovali svoj voľný čas a nezištne pomohli pri organizovaní tohto podujatia. 

 

 

V Rožňave 1.7.2019                                                                                                PhDr. Juraj  K r á l i k                                                                                                                                                                                                         predseda OKG  

Späť