Zimná olympiáda detí Materskej školy na Kyjevskej ul. v Rožňave

14.02.2015 16:46


Materská škola na Kyjevskej ulici č.14 dňa 20.02.2015 zorganizovala zimnú športovú olympiádu v spolupráci s Olympijským klubom Gemer. Zúčastnilo sa jej 40 detí vo veku 5-6 rokov. Súťažili v troch športových disciplínach:

1. Hod snehovou guľou do snehuliakov.

2. Chôdza a beh rozročmo po vyznačenej trase.

3. Súťaž dvoch družstiev v prehadzovaní snehových gúľ cez sieť.

Cieľom olympiády bolo zrealizovať pohybové hry a športové súťaže, ktoré by mali zábavný charakter a motivovali by deti k spontánnej aktivite.                                    

Zimná olympiáda sa zahájila zapálením olympijského ohňa a pri olympijskej vlajke a bannery Olympijského klubu GEMER.

Aj keď sa nám z objektívnych príčin (chrípkové prázdniny) nepodarilo zrealizovať súťaž v čase, keď sme mali prírodný sneh, priebeh súťaže hodnotíme pozitívne, priniesla radosť a športové zážitky zúčastneným deťom a obohatila ich o nové možnosti športových aktivít v prírode, ktoré sa môžu zrealizovať celoročne.

Z nášho podujatia pripájame aj niekoľko fotografií.


Erika Kelemenová, riaditeľka materskej školySpäť