"Olympijský deň 2017" 

Olympijské dni sa uskutočňujú každoročne 23. júna na počesť založenia Medzinárodného olympijského výboru. V tento deň sa po celom svete pre deti, mládež aj dospelých konajú najrôznejšie športové súťaže. 

Aj v našom meste sme 23.júna 2017 na Námestí baníkov usporiadali pre deti materských škôl a žiakov základných škôl súťaživé hry. Náš športový program spestrili deti materských škôl a žiaci ZUŠ v Rožňave pestrím kultúrnym programom. 

V závere podujatia zúčastnení športovci zabehli už tradičný "Beh Olympijského dňa", všetci si odniesli malý spomienkový darček, ktorý venoval Slovenský olympijský výbor. 

Vo fotogalérii si môžete pozrieť niekoľko záberov z tohto podujatia t u.