Henrieta F a r k a š o v á, člen

predseda komisie olympionikov