Mgr. Daniela L u k á č o v á, člen

predseda komisie základných a stredných škôl