Mgr. Klaudia P r o s c h i n g e r o v á, člen

predseda komisie základných škôl