Mgr. Miroslav P l i c h t a, člen

predseda komisie regiónu Dobšiná a okolie