RNDr. Eva V i d o v á, člen

predseda komisie regiónu Revúca a okolie