Mgr. Dušan P o l l á k, podpredseda

Telefón: +421 903 602 946

Email: kalciduspol@gmail.com

predseda komisie športových klubov